Zápisy ze schůzí

26. 5. 2022 14:54

7. dubna 2022

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování ze dne 7. dubna 2022.

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Informace o práci sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a kontrola úkolů z posledního jednání výboru (27. ledna 2022) 
  3. Informace o činnosti Pracovní skupiny k veřejným sbírkám
  4. Informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii
  5. Návrh na uskutečnění akce - Expertní panel: Potenciál soukromého dárcovství na ve-řejně prospěšné účely
  6. Informace k probíhajícímu dotazníkovému šetření - Zmapování a vyhodnocení spolupráce ústředních orgánů státní správy se střešními organizacemi a sítěmi nestátních neziskových organizací 
  7. Monitorovací zpráva k Akčnímu plánu za rok 2021
  8. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty