Ze zasedání Výboru

9. 7. 2020 13:47

Seminář k právům LGBT+ osob

Dne 25. června 2020 se konal první seminář uspořádány českými státními orgány, který se explicitně věnoval právům LGBT+ osob. Seminář pořádala zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková společně s Výborem pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva. Seminář se zaměřil na hlavní problematické oblasti práv LGBT+ osob - rodinné vztahy, vzdělávání, práce a zaměstnání, zdravotní a sociální péče, trestná činnost z nenávisti a trans*lidé. V každém tematickém bloku vystoupili na úvod zástupce či zástupkyně státní správy a občanského sektoru a poté problematiku diskutoval smíšený odborný panel. Z každého panelu poté zpravodajové zachycovali závěry a doporučení. Ta budou následně využita pro další práci zmocněnkyně vlády pro lidská práva a Výboru pro sexuální menšiny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X