Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání

Výbor proti mučení Rady vlády pro lidská práva působí v oblasti ochrany osob proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání. Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně ochrany lidských práv v České republice a zpracovává návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení lidskoprávní situace v oblasti své působnosti.

Výbor se též podílí na vypracování zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních smluv a diskutuje doporučení, která byla České republice v rámci těchto mechamismů adresována.

Výbor může plnit též jiné úkoly z vlastní iniciativy. Členové Výboru přinášejí na plénum Výboru podněty ze své praxe, které mohou být následně promítnuty do stanovisek Výboru.

 

Členové Výboru

Zástupci státních orgánů

 • Černocká Šárka, Ministerstvo obrany
 • Hlaváčová Kateřina, Policejní prezidium
 • Horák Pavel, Generální ředitelství vězeňské služby
 • Janků Lubomír, Ministerstvo vnitra
 • Ježek Josef, Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • Kamínek Jan, Ministerstvo zahraničních věcí
 • Kaštyl Miroslav, KVZ Ministerstvo spravedlnosti
 • Skalická Taťána, Ministerstvo spravedlnosti
 • Svoboda Milan, Kancelář veřejného ochránce práv
 • Svobodová Ivana, Ministerstvo zdravotnictví
 • Vrbický Jan, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Zástupci neziskového sektoru a akademické obce

 • Drápal Jakub, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • Doubek Pavel, právník
 • Jíša Milan, KOLUMBUS
 • Krutina Miroslav, Český helsinský výbor
 • Matiaško Maroš - PŘEDSEDA, Fórum pro lidská práva
 • Ouředníčková Lenka (předsedkyně Pracovní skupiny pro efektivní trestní justici), Rubikon
 • Štefanidesová Anna, Liga lidských práv
 • Zamboj Ladislav, Poradna pro občanství
 • Zvolánek Pavel, Vězeňská duchovenská péče

Kontakt

 

 

Připojené dokumenty