Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro práva dítěte

Předsedkyně Výboru: Eva Petrová

Zástupci a zástupkyně státních orgánů:

 • Daniel Hovorka (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Kateřina Bělohlávková (Ministerstvo vnitra)
 • Aneta Redlichová (Ministerstvo spravedlnosti)
 • Eva Petrová (Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP)
 • Michal Černý (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), zástupkyně Kamila Dürichová
 • Štěpánka Tyburcová (Ministerstvo zdravotnictví)
 • Petra Schmiedová (Ministerstvo zahraničních věcí)
 • Petr Nečina (Agentura pro sociální začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Jaroslav Hrabálek (Policejní prezidium ČR)
 • Petra Šuplerová (Kancelář veřejného ochránce práv)

Zástupci a zástupkyně dětí, občanské a odborné veřejnosti a akademické obce:

 • Klára Chábová (Mimo domov, NF Krok domů)
 • Jana Provazníková (Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců)
 • Adam Křístek (Poradna pro občanství, občanská a lidská práva)
 • Jana Řepová (Liga lidských práv)
 • Petra Wünschová (Centrum Locika)
 • Ágnes Bučinská Němečková (Český helsinský výbor)
 • Kamil Černý (Parlament dětí a mládeže ČR)
 • David Strupek (advokát)
 • Monika Šimůnková
 • Marie Oktábcová (Nadace J&T), zástupkyně Barbora Křižanová
 • Lenka Felcmanová (SO-FA)

Kontakt

Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemnice Výboru pro práva dítěte
Mgr. Diana Šmídová
Email: smidova.diana@vlada.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy