Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro práva cizinců

Výbor pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva působí jako poradní a podpůrný orgán ve věci práv cizinců žijících v České republice. Výbor především diskutuje aktuální otázky ze své působnosti a dává Radě podněty, na základě kterých by mohlo dojít ke zvýšení ochrany práv a ke zlepšení životní úrovně cizinců. Výbor se dále podílí na vypracování zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních smluv. Vedle toho plní další úkoly uložené Radou, případně koná z vlastní iniciativy v souladu se statutem a jednacím řádem Rady a statutem tohoto výboru.

 

Členové Výboru

Předsedkyně Výboru:

 • Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci

 

Zástupci státních orgánů:

 • Adam Ander, Ministerstvo zdravotnictví
 • Anna Brabcová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Olga Jůnová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Jan Kepka, Ministerstvo vnitra
 • Pavel Pořízek, Kancelář veřejného ochránce práv
 • Kateřina Radová, Ministerstvo spravedlnosti (KVZ ESLP)
 • Milan Vinkler, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Zástupci neziskových organizací a akademické obce:

 • Pavel Čižinský, Advokát
 • Linda Janků, Právnická fakulta MU
 • Marie Jelínková, Fakulta sociálních věd UK
 • Andrea Krchová, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
 • Yana Leontiyeva, Sociologický ústav AV ČR
 • Zuzana Pavelková, Organizace pro pomoc uprchlíkům
 • Zuzana PapáčkováMETA, o.p.s.
 • Anna Marie Vinařická, Centrum pro integraci cizinců

Kontakt

Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemnice Výboru

Mgr. Diana Šmídová
Email: smidova.diana@vlada.cz

 

Připojené dokumenty