Výbory Rady vlády ČR pro lidská práva

Rada může k řešení otázek souvisejících s její činností zřizovat odborné výbory a pracovní skupiny. Členy výborů a pracovních skupin jmenuje a odvolává předseda Rady. Činnost výborů a skupin zajišťují tajemníci výborů a skupin, kteří jsou zaměstnanci sekretariátu Rady.

V současnosti pod Radou vlády pro lidská práva fungují tyto výbory a pracovní skupiny: