Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pro lidská práva a moderní technologie

Výbor pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády pro lidská práva působí v oblasti zásahů do lidských práv způsobených vývojem a užíváním nových technologií. Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice, zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování stavu lidských práv a plní další úkoly uložené Radou. Výbor může plnit jiné úkoly z vlastní iniciativy, jako je např. přijímání komentářů a stanovisek ke koncepčním materiálům vztahujícím se k oblasti působnosti Výboru.

Výbor vznikl v roce 2019 jako Pracovní skupina Rady vlády; v dubnu roku 2021 byla tato Skupina Radou přetvořena na stálý orgán - Výbor.

V roce 2020 se Výbor pro lidská práva a moderní technologie připojil k dalším poradním orgánům Rady vlády pro lidská práva a připravil dokument týkající se dopadů epidemie COVID-19 (ale též jiných onemocnění) do sféry lidských práv a moderních technologií - Technologické desatero.

Členové Výboru se pravidelně vzájemně informují o aktivitách týkající se své praxe, a přinášejí do prostoru Výboru aktuální otázky, kterým se Výbor následně zabývá.

 

Členové Výboru

Předseda:

 • Jan Klouda, Vodafone

 

Zástupci státních orgánů:

 • Martin Archalous, Úřad vlády ČR
 • Viola Fieberová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Monika Hanych, Ministerstvo spravedlnosti
 • Olga Koldová, Ministerstvo zahraničních věcí
 • Jan Míča, Zastoupení Evropské komise v Česku
 • Lukáš Zelený, Český telekomunikační úřad

 

Zástupci neziskových organizací a akademické obce:

 • Adriana Dergam, členka Rady vlády pro lidská práva, Prague Centre for Media Skills
 • Eva Fialová, Akademie věd ČR
 • Zdeněk Kučera, Univerzita Karlova/ČVUT
 • Lenka Lhotská, ČVUT
 • Petr Uličný, Benetronic
 • Jan Vobořil, Iuridicum remedium

Kontakt