Jednání Rady

14. 5. 2021 17:21

Jednání Rady dne 22. dubna 2021

Na prvním jednání Rady v tomto roce byli členky a členové informováni o činnosti výborů a pracovních skupin Rady a také o vládních lidskoprávních strategiích. Nedávná změna statutu Rady rovněž umožnila zřídit vícero výborů Rady a proto byly některé pracovní skupiny povýšeny na výbory Rady. Rada rovněž schválila zavedení přestupkového postihu za nepřijímání hotovostních plateb a také diskutovala úpravy rámcových vzdělávacích programů.

Program jednání Rady byl následující:

  1. Zpráva o činnosti výborů a pracovních skupin Rady
  2. Změna Statutu Rady vlády pro lidská práva a struktury pracovních orgánů Rady
  3. Informace o současných vládních strategiích v oblasti lidských práv
  4. Podnět Výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci k zavedení sankcí za porušování povinnosti akceptace hotovostních plateb
  5. Revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve světle lidskoprávního vzdělávání a osvěty
  6. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X