Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční zprávy, publikace, metodiky

Dokumenty 11 až 20 z 20

Vyhodnocení dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR

Publikace zpracované a vydané Odborem protidrogové politiky; ISBN 978-80-7440-318-7 (rok 2022), ISBN 978-80-7440-292-0 (rok 2021), 978-80-7440-267-8 (r. 2020) a 978-80-7440-252-4 (r. 2019).

celý text zprávy

Metodika analýzy potřeb k praktické realizaci Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb

ISBN 978-80-7440-308-8. Připojen je i dokument Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci.

celý text zprávy

Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR 2019-2021 s prodlouženou platností na 2022-2024

ISBN 978-80-7440-299-9 (2., upravené vydání, on-line, PDF) a ISBN 978-80-7440-232-6 (1. vydání, on-line, PDF).

celý text zprávy

Koncepce rozvoje adiktologických služeb

Koncepce rozvoje adiktologických služeb, schválená příslušnými orgány všech hlavních odborných a profesních sdružení v oboru adiktologie v ČR – Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, České asociace adiktologů, Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Odbornou společností pro prevenci rizikového chování.

celý text zprávy

Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby

ISBN 80-86734-15-3 (vydání první v českém jazyce); ISBN 80-86734-32-3 (druhé doplněné vydání v českém jazyce).

celý text zprávy

Česká protidrogová politika a její koordinace - Historie a současnost

Zaostřeno na drogy č. 2/2009. Toto číslo je k dispozici i v anglické verzi.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 20