Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace na politiku v oblasti závislostí

Vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR pro aktuální rok i pro předchozí kalendářní roky spolu s hlavními dokumenty a souvisejícími zprávami k dotacím najdete pod nadpisem - označením příslušného roku.

Podrobné informace jsou zveřejňovány na speciálních stránkách k dotačnímu řízení:

  • počínaje dotačním řízením na rok 2022 je speciální stránka k dotačnímu řízení v rámci programu "Protidrogová politika" umístěna na adrese dotace-protidrogovapolitika.cz
  • do r. 2021 byly podrobné informace a formuláře žádosti o dotaci zveřejňovány na stránkách dotace-drogy.vlada.cz.