Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pro média

Dokumenty 1 až 10 z 75

Národní protidrogový koordinátor upozorňuje veřejnost na riziko nabízených bonbónů a cukrovinek s obsahem psychoaktivních látek ...

Národní protidrogový koordinátor upozorňuje veřejnost na riziko nabízených bonbónů a cukrovinek s obsahem psychoaktivních látek a považuje tuto nabídku za krajně neetickou. – Žádá prodejce o etickou seberegulaci, aby tyto produkty stáhli z trhu ještě před schválením zákona o nových psychomodulačních látkách.

celý text zprávy

Užívání nelegálních drog u dospělých je stabilní, mezi dětmi a dospívajícími dokonce klesá. Roste však nadužívání psychoaktivních léků u seniorů a žen

Praha, 14. 11. 2023 – Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes schválila dvě obsáhlé zprávy: Zprávu o nelegálních drogách v České republice 2023 a Zprávu o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2023. Zprávy přinášejí nové odhady počtu lidí užívajících nelegální drogy a počtu osob v riziku závislosti na psychoaktivních lécích. Potvrzují vysokou míru nadužívání sedativ a opioidních analgetik a přinášejí data o užívání kratomu.

celý text zprávy

Vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval státy k ukončení války proti drogám a zavedení alternativních trestů

[K tiskové zprávě je připojeno plné znění zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva v češtině] Praha, 11. 10. 2023 – Ukončete vláku proti drogám, zaveďte alternativní tresty, navyšte finanční prostředky na prevenci a zajistěte regulovaný přístup k návykovým látkám. To je ve stručnosti nové přelomové sdělení Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Podle něj nepřiměřené používání trestních sankcí způsobuje nevratné škody.

celý text zprávy

Průlomová zpráva vysokého komisaře OSN vyzývá k dekriminalizaci držení drog pro vlastní potřebu a upozorňuje na nevratné škody prohibiční politiky

Praha, 2. 10. 2023 – Úřad vysokého komisaře pro lidská práva vyzval k přechodu od represivních opatření k řešení celosvětového problému drog a k využívání politik založených na lidských právech a veřejném zdraví. Podle něj nepřiměřené používání trestních sankcí způsobuje nevratné škody. Zpráva vyzývá státy, aby mimo jiné zvážily dekriminalizaci držení drog pro vlastní potřebu.

celý text zprávy

Novela zákona o návykových látkách musí před novými látkami urychleně ochránit hlavně děti, proto ji vláda ČR projedná ...

Tisková zpráva Parlamentu České republiky, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny z 9. 8. 2023. Zpráva obsahuje citaci národního koordinátora pro protidrogovou politiku J. Vobořila.

celý text zprávy

EMCDDA zahajuje přechodné období pro přípravu na novou budoucnost

30. 6. 2023, LISABON - Dnes zveřejněná nová legislativa poskytuje Evropě silnější pravomoci k řešení současných i budoucích problémů s drogami. Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady reviduje mandát Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), aby udrželo krok se stále složitějším a rychle se měnícím drogovým fenoménem.

celý text zprávy

Češi v hazardu prosázeli 53,8 mld. korun. Roste počet osob zapsaných v rejstříku vyloučených z účasti na hazardních hrách

Praha, 27. 6. 2023 – Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes schválila dvě zprávy: Zprávu o hazardním hraní v České republice 2023 a Zprávu o digitálních závislostech v České republice 2023. Upozorňují na dlouhodobý nárůst online hazardu a rostoucí počty osob zapsaných v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Objem peněz prohraných v hazardních hrách se v loňském roce zvýšil o 14,4 mld. na celkových 53,8 mld. Kč. Zprávy přinášejí aktuální odhady počtu problémových hráčů a osob v riziku rozvoje závislosti na hraní digitálních her a sociálních sítích, upozorňují na zvyšující se počty osob vyhledávajících adiktologické služby v souvislosti s hazardním hraním i nadužíváním digitálních technologií.

celý text zprávy

Evropská zpráva o drogách 2023

Agentura EU pro drogy zveřejnila Evropskou zprávu o drogách 2023. Hlavní zjištění jsou k dispozici i v češtině.

celý text zprávy

Česko trápí nadměrné pití alkoholu, nadužívání psychoaktivních léků a online hazard

Praha, 15. 5. 2023 – Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022 přináší komplexní přehled o situaci v oblasti užívání návykových látek i dalších forem závislostního chování. Navazuje na podrobné zprávy o tabáku, alkoholu, psychoaktivních lécích, nelegálních drogách, hazardním hraní a digitálních závislostech zveřejněné v letech 2021–2022 a doplňuje je o nové informace. Byla zpracována podruhé.

celý text zprávy

Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se konalo setkání s národním koordinátorem pro protidrogovou politiku

Karlovy Vary, 15. 5. 2023 – Karlovarský kraj navštívil národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a zástupci Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Zúčastnili se nejen setkání s radním Robertem Pisárem a zástupci odboru bezpečnosti a krizového řízení, ale navštívili také organizace KOTEC v Sokolově a Světlo Kadaň v Karlových Varech.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 75