Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční zprávy, publikace, metodiky

Dokumenty 1 až 10 z 20

Publikační činnost Odboru protidrogové politiky

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR vydává zprávy o závislostech (Souhrnná zpráva a tematické zprávy), strategické dokumenty (Národní strategie, akční plány), odborné publikace a metodiky a periodikum Zaostřeno.

celý text zprávy

Informační balíček zpráv o závislostech 2023

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023, Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2023, Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 a Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2023.

celý text zprávy

Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice

Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice projednala Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 14. listopadu 2023. Poté bylo vyhodnocení zveřejněno formou knižní publikace (brožury) - najdete ji v příloze této zprávy. ISBN 978-80-7440-325-5 (on-line, PDF).

celý text zprávy

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022

Druhá souhrnná zpráva o závislostech v ČR v tomto rozsahu, komplexně shrnující situaci v oblasti užívání tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků, alkoholu, problematického užívání psychoaktivních léků, užívání nelegálních drog a hazardního hraní v ČR.

celý text zprávy

Zpráva o závislostech v České republice 2022 - tematické zprávy

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2022 a Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022.

celý text zprávy

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021

Zpráva předložená vládě dne 6. 4. 2022. Na souhrnnou zprávu o závislostech navazuje balíček tematických zpráv k jednotlivým oblastem politiky v oblasti závislostí.

celý text zprávy

Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Zprávy každoročně podávající velmi podrobný přehled o činnosti této Rady a jejího sekretariátu (Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR). Zprávy vydané od r. 2003 - dosud.

celý text zprávy

Zpráva o závislostech v České republice 2021 - tematické zprávy

Informační balíček obsahující tematické zprávy specificky zaměřené na jednotlivé oblasti politiky v oblasti závislostí. Zprávy jsou zveřejňovány postupně. Tematické zprávy doplňují Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021, zveřejněnou v samostatném článku.

celý text zprávy

Souhrnné zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích (od r. 2012)

Souhrnné zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích připravované Odborem protidrogové politiky. Do r. 2019 byly vydávány pod titulem Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích. Poslední zveřejněná zpráva je za rok 2022.

celý text zprávy

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb

Aktuálně platný dokument, převodník a dříve vydané verze dokumentu. Dokument vznikl jako veřejný výstup projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Navazuje na původní text příručky – Seznam a definice výkonů drogových služeb – vytvořený v letech 2003–2004.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 20