Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční zprávy, publikace, metodiky

21. 12. 2023 9:59

Souhrnné zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích (od r. 2012)

Souhrnné zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích připravované Odborem protidrogové politiky. Do r. 2019 byly vydávány pod titulem Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích. Poslední zveřejněná zpráva je za rok 2022.

Souhrnné zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích jsou připravovány na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři již od roku 2004 (krajské zprávy jsou dostupné na internetových stránkách krajů).

Do ročníku 2020 byly zprávy vydávány formou knižní publikace (za rok 2018 však nebyla souhrnná zpráva zpracována). Od ročníku 2021 je souhrnná zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích vydávána jako jedno z čísel periodika Zaostřeno.

Souhrnné zprávy přinášejí popis situace a nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace politiky v oblasti závislostí, financování a dostupnosti adiktologických služeb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X