Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národní strategie a akční plány

Dokumenty 1 až 10 z 12

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027

Národní strategie schválená vládou dne 13. května 2019 usnesením č. 329.

celý text zprávy

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025 (s přílohou)

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025 schválený vládou ČR dne 5. dubna 2023 usnesením č. 230 včetně přílohy Aktivity Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025, schválené dne 28. srpna usnesením Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí č. 01/0823. ISBN 978-80-7440-319-4 (on-line; PDF).

celý text zprávy

Česká politika v oblasti závislostí a priority předsednictví České republiky v Radě EU v r. 2022

Zaostřeno na drogy č. 1/2022. Toto číslo je k dispozici i v anglické verzi.

celý text zprávy

Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021

Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu 2019–2021, schválená Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 22. března 2022 a dne 6. dubna 2022 předložená vládě ČR.

celý text zprávy

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 a její evaluace

Národní strategie schválená usnesením vlády č. 340 ze dne 10. května 2010, její dvě revize a evaluace.

celý text zprávy

Akční plány realizace Národní strategie protidrogové politiky na roky 2010 až 2018

K realizaci Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 bylo vypracováno šest akčních plánů. Stručné informace k jednotlivým akčním plánům a jejich plná znění.

celý text zprávy

Hodnocení akčních plánů realizace Národní strategie protidrogové politiky na roky 2010-2018

Bylo vypracováno celkem osm hodnotících dokumentů k akčním plánům realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018. Stručné informace k jednotlivým dokumentům a jejich plná znění.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 12