Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

Dokumenty 1 až 10 z 42

24. 11. 2023

Dva kulaté stoly na téma závislostí v Poslanecké sněmovně

Zaměstnanci Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR se aktivně zúčastní kulatých stolů v Poslanecké sněmovně, ve dnech 30. 11. a 5. 12. 2023.

celý text zprávy

14. 11. 2023

Zveřejnili jsme dvě obsáhlé zprávy o situaci v oblasti závislostí

Dne 14. 11. 2023 byla zveřejněna Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023 a Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2023.

celý text zprávy

11. 9. 2023

Novela zákona o návykových látkách předložená skupinou poslanců v r. 2023

Novelu navrhla skupina poslanců ve složení Zdenka Němečková Crkvenjaš, Tom Philipp, Věra Adámková, Michaela Šebelová, Martina Ochodnická, Klára Kocmanová a David Kasal. Předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

celý text zprávy

30. 6. 2023

EMCDDA zahajuje přechodné období pro přípravu na novou budoucnost

30. 6. 2023, LISABON - Dnes zveřejněná nová legislativa poskytuje Evropě silnější pravomoci k řešení současných i budoucích problémů s drogami. Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady reviduje mandát Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), aby udrželo krok se stále složitějším a rychle se měnícím drogovým fenoménem.

celý text zprávy

22. 5. 2023

Seminář pro adiktologické služby se konal 16.–17. května 2023

Seminář pro žadatele o dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR se konal hybridní formou. tj. fyzicky i s možností online připojení.

celý text zprávy

11. 5. 2023

Souhrnná zpráva o závislostech v ČR 2022 - tisková konference

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022 bude představena na tiskové konferenci v pondělí 15. května 2023.

celý text zprávy

17. 3. 2023

Prezentace z Purkyňky 15. 2. 2023

Prezentace V. Mravčíka, T. Černíkové, P. Plevy a J. Michailidu jsou dostupné ze stránek SNN ČLS JEP.

celý text zprávy

15. 3. 2023

Nikotinové sáčky již nebudou dostupné dětem a mladistvým

Novelizace zákona č. 65/2017 Sb. byla zveřejněna ve Sbírce zákonů.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 42