Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

Dokumenty 1 až 10 z 47

9. 2. 2024

Přijímáme přihlášky na pozici certifikátora způsobilosti adiktologických služeb

Stručná informace. Podrobnou informaci a formulář přihlášky najdete na této stránce pod záložkou Certifikace a síť služeb.

celý text zprávy

23. 1. 2024

Souhrn praktických dopadů k připravované regulaci psychomodulačních látek

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR připravil souhrn praktických dopadů k připravované novele zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, kterými by měla vzniknout nová kategorie tzv. psychomodulačních látek.

celý text zprávy

15. 12. 2023

Seminář k vyúčtování dotací za rok 2023

Seminář se konal 14. 12. 2023.

celý text zprávy

4. 12. 2023

Seminář k tématu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb

Seminář se konal 29. 11. 2023 hybridní formou. tj. fyzicky i s možností online připojení.

celý text zprávy

24. 11. 2023

Dva kulaté stoly na téma závislostí v Poslanecké sněmovně

Zaměstnanci Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR se aktivně zúčastní kulatých stolů v Poslanecké sněmovně, ve dnech 30. 11. a 5. 12. 2023.

celý text zprávy

14. 11. 2023

Zveřejnili jsme dvě obsáhlé zprávy o situaci v oblasti závislostí

Dne 14. 11. 2023 byla zveřejněna Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023 a Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2023.

celý text zprávy

11. 9. 2023

Novela zákona o návykových látkách předložená skupinou poslanců v r. 2023

Novelu navrhla skupina poslanců ve složení Zdenka Němečková Crkvenjaš, Tom Philipp, Věra Adámková, Michaela Šebelová, Martina Ochodnická, Klára Kocmanová a David Kasal. Předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

celý text zprávy

30. 6. 2023

EMCDDA zahajuje přechodné období pro přípravu na novou budoucnost

30. 6. 2023, LISABON - Dnes zveřejněná nová legislativa poskytuje Evropě silnější pravomoci k řešení současných i budoucích problémů s drogami. Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady reviduje mandát Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), aby udrželo krok se stále složitějším a rychle se měnícím drogovým fenoménem.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 47