Koordinace a spolupráce

Dokumenty 1 až 10 z 29

Informace o jednání se zástupci průmyslu

Transparentní informace o komunikaci národního koordinátora pro protidrogovou politiku a Odboru protidrogové politiky se zástupci výrobců, distributorů a promotérů závislostních produktů v r. 2023 a 2024. - Informace jsou doplňovány postupně.

celý text zprávy

Národní konference Alkohol, děti a násilí: společenská odpovědnost 2024

Konference se koná v úterý 4. června 2024 od 9 hodin v Lichtenštejnském paláci v Praze (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Pozvánka a program konference.

celý text zprávy

Konference Inovativní postupy v oblasti duševního zdraví a udržitelnost systémů zdravotní péče: Česko jako lídr EU?

Konferenci pořádá Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Think-tankem Racionální politiky závislostí. Koná se 29. května 2024 od 9 do 18 hodin v Lichtenštejnském paláci v Praze.

celý text zprávy

Webinář k vyúčtování dotací za rok 2023 v rámci programu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR

Dne 14. prosince 2023 se konal Webinář k vyúčtování dotací za rok 2023 v rámci programu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR. Zveřejňujeme 2 prezentace.

celý text zprávy

Seminář k tématu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb v listopadu 2023

Prezentace v PDF, program semináře a odkaz na klíčové dokumenty. Seminář se konal 29. 11. 2023 v Hrzánském paláci v Praze a on-line formou.

celý text zprávy

Změna hlavního gestora Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku

Vláda ČR schválila změnu hlavního gestora Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku z Ministerstva zdravotnictví na Úřad vlády.

celý text zprávy

Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky

Mezinárodní spolupráce se zakládá na rovině globálního vnímání užívání návykových látek a dalšího závislostního chování, včetně zdravotních, bezpečnostních a dalších rizik s ním spojených. Na jedné straně určuje optimalizaci zapojení ČR do mezinárodních a evropských aktivit a možnost podílet se na vytváření mezinárodního rámce drogové politiky, včetně sdílení své zkušenosti a dobré praxe v politice v oblasti závislostního chování, na straně druhé umožňuje ČR stavět na mezinárodních zkušenostech.

celý text zprávy

Seminář pro adiktologické služby 16.–17. května 2023

Zápis ze semináře s aktivními odkazy na související dokumenty, prezentace (PDF), odkazy na klíčové dokumenty a program.

celý text zprávy

“Opportunities and Challenges for the Engagement of Civil Society in Human Rights Oriented Drug Policies”, dokument připravený ČR

Nediskuzní poziční dokument, tzv. Conference Room Paper připravila Česká republika na 66. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND) ve Vídni. Zasedání se koná ve dnech 13. -17. 3. 2023.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 29