Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Certifikace a síť služeb

12. 4. 2024

Informace pro zájemce o pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR) i nadále přijímá přihlášky na pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb. V případě zájmu vyplňte Formulář přihlášky na pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb. Byly vypsány první termíny vzdělávání na květen a červen 2024.

celý text zprávy

14. 2. 2024

Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb

Základní informace o systému certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb.

celý text zprávy

2. 2. 2024

Klíčové dokumenty certifikačního procesu

Certifikační řád (schválený usn. vlády č. 760 z 11. října 2023), Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb, Etický kodex certifikátora a žádost o certifikaci (formulář).

celý text zprávy

2. 2. 2024

Rejstřík certifikátorů

Rejstřík spolupracujících certifikátorů oprávněných provádět místní šetření programů poskytujících adiktologické odborné služby (platný v r. 2019).

celý text zprávy

4. 12. 2023

Seminář k tématu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb v listopadu 2023

Prezentace v PDF, program semináře a odkaz na klíčové dokumenty. Seminář se konal 29. 11. 2023 v Hrzánském paláci v Praze a on-line formou.

celý text zprávy

20. 12. 2022

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti adiktologických služeb

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti adiktologických služeb vede a pravidelně aktualizuje sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

celý text zprávy