Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční zprávy, publikace, metodiky

14. 11. 2023 15:40

Informační balíček zpráv o závislostech 2023

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023, Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2023, Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 a Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2023.

Informační balíček zpráv o závislostech tvoří Souhrnná zpráva o závislostech v České republice a tematické zprávy, věnující se podrobněji některým tématům. Tematické zprávy jsou vydávány postupně v průběhu kalendářního roku, který je uveden v titulu zprávy (případně počátkem následujícího roku).  Souhrnná zpráva o závislostech je připravena následně - v závěru kalendářního roku.

 

Zprávy vydané v listopadu 2023 

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023

Zpráva je dvacátou první zprávou o nelegálních drogách v ČR, zpracovanou Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Je součástí informačního balíčku zpráv o závislostech 2023.

V letech 2002-2020 zpráva vycházela pod titulem Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce „rrrr", kde v titulu byl uváděn rok, kterého se týkala většina dat obsažených ve zprávě. První zpráva tedy vyšla pod titulem Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2001. V roce 2021 se změnilo číslování zpráv - v titulu je uváděn rok, ve kterém byla zpráva vydána.

ISBN 978-80-7440-323-1 (online; PDF)

Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2023

Zpráva je druhou zprávou o problematickém užívání psychoaktivních léků a o jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR, zpracovanou Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Je součástí informačního balíčku zpráv o závislostech 2023.

ISBN 978-80-7440-324-8 (online; PDF)

 

Zprávy vydané v červnu 2023

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 

Zpráva je osmou zprávou o hazardním hraní v ČR, zpracovanou Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Je součástí informačního balíčku zpráv o závislostech 2023.

V letech 2015-2020 zpráva vycházela pod titulem Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce „rrrr", kde v titulu byl uváděn rok, kterého se týkala většina dat obsažených ve zprávě. První zpráva tedy vyšla pod titulem Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. V roce 2021 se změnilo číslování zpráv - v titulu je uváděn rok, ve kterém byla zpráva vydána.

ISBN 978-80-7440-320-0 (online; PDF)

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2023 

Zpráva je druhou  zprávou o nadužívání digitálních technologií v ČR, zpracovanou Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Je součástí informačního balíčku zpráv o závislostech 2023.

Nadužíváním digitálních technologií se rozumí nadměrné trávení času na internetu (zejména na sociálních sítích) a nadměrné hraní digitálních her, které může vést ke vzniku a rozvoji závislosti. V této zprávě je souhrnně označováno jako digitální závislosti.  

ISBN 978-80-7440-321-7 (online; PDF)

 

Další informace

Všechny dosud vydané zprávy o situaci v oblasti závislostí (od r. 2002) jsou dostupné na stránkách drogy-info.cz. V úvodu každé zprávy je přehledný Souhrn.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X