Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční zprávy, publikace, metodiky

14. 11. 2023 15:30

Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice

Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice projednala Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 14. listopadu 2023. Poté bylo vyhodnocení zveřejněno formou knižní publikace (brožury) - najdete ji v příloze této zprávy. ISBN 978-80-7440-325-5 (on-line, PDF).

Předávkování představují významnou příčinu nemocnosti a úmrtnosti lidí užívajících drogy rizikově. Většina smrtelných předávkování drogami v EU je spojena s užitím opioidů. Přestože v porovnání s průměrem EU je výskyt smrtelných předávkování opioidy v ČR nízký, řadu těchto tragických případů je možné odvrátit včasnou reakcí. Jednou z nejúčinnějších intervencí při předávkování je podání naloxonu.

Realizaci pilotního projektu zajištění dostupnosti naloxonu v České republice schválila Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí; projekt byl zahájen v roce 2021. Cílem projektu bylo ověření zajištění dostupnosti naloxonu v ČR lidem užívajícím opioidy a adiktologickým pracovníkům, kteří s nimi pracují, jako prevence smrtelného předávkování opioidy mezi lidmi užívajícími opioidy.

V roce 2021 byl projekt realizován v 7 městech v celkem 16 adiktologických programech, v roce 2022 již ve 26 programech ve 13 městech. Publikace Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice přináší informace o realizaci projektu v ČR v letech 2021–2022 a doporučení pro distribuci naloxonu v ČR v dalších letech.

Publikaci čtenářům přináší Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je pracovištěm Úřadu vlády České republiky.

Pro bibliografické citace/

ORLÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T. & CHOMYNOVÁ, P. 2023. Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice. Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-325-5 (on-line, PDF)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy