Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční zprávy, publikace, metodiky

5. 6. 2023 10:36

Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Zprávy každoročně podávající velmi podrobný přehled o činnosti této Rady a jejího sekretariátu (Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR). Zprávy vydané od r. 2003 - dosud.

Zpráva podává podrobný přehled o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPZ; do r. 2022 působící pod názvem Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky) a Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, který plní roli sekretariátu Rady.

Poprvé ve zprávě za rok 2020 byla zahrnuta i kapitola Výstupy členů Rady, informující o činnosti jednotlivých subjektů, jejichž zástupci jsou členy Rady. Zpráva je předkládána každoročně v květnu, na základě usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X