Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční zprávy, publikace, metodiky

6. 4. 2022 20:00

Zpráva o závislostech v České republice 2021 - tematické zprávy

Informační balíček obsahující tematické zprávy specificky zaměřené na jednotlivé oblasti politiky v oblasti závislostí. Zprávy jsou zveřejňovány postupně. Tematické zprávy doplňují Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021, zveřejněnou v samostatném článku.

Počínaje rokem 2021 připravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS; součást Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR) obsáhlý informační balíček o situaci v oblasti závislostí. 

Soubor zpráv obsahuje hlavní souhrnnou zprávou s titulem Souhrnná zpráva o závislostech v České republicetematicky zaměřené zprávy:

  • Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice
  • Zpráva o alkoholu v České republice
  • Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice
  • Zpráva o nelegálních drogách v České republice
  • Zpráva o hazardním hraní v České republice
  • Zpráva o digitálních závislostech v České republice (poprvé v r. 2022).

Jednotlivé součásti informačního balíčku jsou zveřejňovány postupně. Zprávy mají v titulu uveden rok vydání.

Nový koncept informování o závislostech schválila vláda ČR usnesením č. 650 ze dne 19. 7. 2021.

V předchozích letech, od r. 2002,  NMS zpracovávalo Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR (každoročně na podzim), a od r. 2015 rovněž Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR (každoročně na jaře). Tyto zprávy měly v titulu uveden rok, ze kterého převážně pocházela data. Změna konceptu vydávání zpráv znamená i to, že výroční zpráva o situaci ve věcech drog v r. 2020 nebude pod tímto titulem vydána - za zprávou s rokem 2019 v titulu následuje zpráva, uvádějící v titulu rok 2021.

Všechny dosud vydané výroční zprávy jsou dostupné na stránkách drogy-info.cz. Souhrny výročních zpráv jsou vydávány i samostantě v periodiku Zaostřeno (původně Zaostřeno na drogy).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X