Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční zprávy, publikace, metodiky

23. 6. 2023 14:09

Zpráva o závislostech v České republice 2022 - tematické zprávy

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2022 a Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022.

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice doplňují tematické zprávy, věnující se podrobněji některým tématům. 

Tematické zprávy vydané v r. 2022

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2022 - byla v ČR zpracována historicky poprvé.  Obsahuje základní vymezení pojmů a popis národní strategie a politiky v této oblasti. Podrobně jsou v ní uvedena zjištění populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se léčby, i data ze sítě adiktologických služeb pracujících s klienty s problémy souvisejícími s jejich nadužíváním digitálních technologií. Zpráva byla zveřejněna v dubnu 2022.

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022 - je zpracovávána již od r. 2002; letošní zpráva je tak jubilejní dvacátou zprávou o situaci v oblasti nelegální drog v ČR. Zpráva shrnuje zjištění populačních i dalších výběrových studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání nelegálních drog, představuje informace o sociálních a zdravotních souvislostech užívání drog, shrnuje situaci v oblasti prevence, léčby závislostí a snižování rizik spojených s užíváním nelegálních drog. Zaměřuje se také na národní politiku v oblasti závislostí a výzvy, kterým v posledních letech čelí, jako jsou dopady pandemie COVID-19 nebo současná krize na Ukrajině. Zpráva byla zveřejněna v listopadu 2022.

Další informace

Informační balíček obsahující tematické zprávy specificky zaměřené na jednotlivé oblasti politiky v oblasti závislostí je doplňkem Souhrnné zprávy o závislostech, poprvé vydané v r. 2021. Zpráva o nelegálních drogách v ČR je vydávána každoročně již od r. 2002. Zpráva o digitálních závislostech v České republice byla poprvé vydána v r. 2022.

 

Všechny dosud vydané výroční zprávy jsou dostupné na stránkách drogy-info.cz.

Souhrny výročních zpráv jsou vydávány i samostatně v periodiku Zaostřeno (původně Zaostřeno na drogy).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X