Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční zprávy, publikace, metodiky

31. 10. 2023 12:40

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb

Aktuálně platný dokument, převodník a dříve vydané verze dokumentu. Dokument vznikl jako veřejný výstup projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Navazuje na původní text příručky – Seznam a definice výkonů drogových služeb – vytvořený v letech 2003–2004.

Pro účely vykazovaní výkonů v dotačním řízení Úřadu vlády ČR je aktuálně platný dokument Seznam a definice adiktologických odborných služeb (revize 2.3, září 2023 - dokument připojen).

K usnadnění orientace mezi původní verzí dokumentu Seznam a definice výkonů drogových služeb a revidovanou verzí Seznam definic a výkonů adiktologických odborných služeb byl vypracován převodník výkonů.

 

O aktuálně platném seznamu výkonů

Systém výkaznictví adiktologických služeb, který obsahuje seznam a popis výkonů poskytovaných adiktologickými službami v ČR, byl revidován v rámci projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky (RAS). Cílem revize bylo zjednodušení, odstranění nedostatků a zvýšení flexibility, reflektující trendy v oblasti poskytování adiktologických služeb.

Na základě revizí vznikl dokument Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb (revize 2.0, 2020), v září 2022 byl poprvé revidován (revize 2.1, 2022) a následně v lednu 2023 došlo k jeho druhé revizi (revize 2.2, leden 2023). Při poslední revizi dokumentu Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb ze září 2023 (revize 2.3) došlo ke zpřesnění metodiky evidence přímé práce v částech „Záznam do dokumentace klienta“ a „Specifika vykazování programů primární prevence“. Dokument byl také doplněn v části často kladených otázek.

Dřívější - již neplatné - verze seznamu výkonů

Knižní publikace vydaná v roce 2006 pod titulem  Seznam a definice výkonů drogových služeb (ISBN 80-86734-81-1)  obsahuje seznam a popis výkonů poskytovaných drogovými službami v ČR, společně s definovanými minimálními požadavky na provádění těchto výkonů. Cílem této knižní publikace bylo především podnítit odbornou diskuzi na téma standardizace výkonů v drogových službách a jejich výkaznictví. 

V r. 2015 byl formou pracovního dokumentu (bez ISBN) zveřejněn Seznam a definice výkonů v drogových službách (revize 1.1). V r. 2018 byl rovněž formou pracovního dokumentu zveřejněn Seznam a definice výkonů v drogových službách (revize 1.2)

Přehled zveřejněných revizí:

2006: Seznam definic a výkonů drogových služeb – revize 1.0 (neplatné)

2015: Seznam definic a výkonů drogových služeb – revize 1.1 (neplatné)

2018: Seznam definic a výkonů drogových služeb – revize 1.2 (neplatné)

2020: Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb – revize 2.0 (neaktuální)

2022: Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb – revize 2.1 (neaktuální)

2023: Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb – revize 2.2 (neaktuální)

2023: Seznam a definice adiktologických odborných služeb revize 2.3 (aktuálně platná verze od 09/2023)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X