Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výstupy projektu

14. 11. 2018 9:23

KA7 - Tvorba platformy pro mezinárodní spolupráci a přenos dobré praxe ze zahraniční

Tvorba platformy pro mezinárodní spolupráci a přenos dobré praxe ze zahraniční - tvorba široké platformy na EU i mezinárodní úrovni zabývající se rovností žen a mužů.

Cílem této klíčové aktivity je zajištění mezinárodního přesahu témat souvisejících s rovností žen a mužů a také přenosu dobré praxe ze zahraničí. Probíhá tvorba instrukcí, rámcových pozic a stanovisek pro jednání příslušných orgánů EU a je zajištěna účast na důležitých jednáních EU, OSN, OECD a dalších mezinárodních organizací. V rámci klíčové aktivity také vzniká mezinárodní platforma expertek a expertů na rovnost žen a mužů, která slouží ke sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Pro inspiraci a přenos dobré praxe jsou průběžně organizovány mezinárodní konference, workshopy a pracovní porady.

V rámci dosavadní realizace projektu vznikly následující výstupy:

 • Mezinárodní platftorma se čtyřmi evropskými zeměmi;
 • Mezinárodní konference zaměřená na plánování udržitelných měst s ohledem na rovnost žen a mužů (19. 6. 2017);
 • Mezinárodní konference "Čas na rovnost: Konference k předsednictví ČR v Radě EU" (16. 6. 2022);
 • Mezinárodní workshop "Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí: mýty a fakta" (26. 9. 2018);
 • Mezinárodní workshop "Rovné odměňování: Co se můžeme přiučit ze zahraničních zkušeností?" (11. 10. 2018);
 • Mezinárodní workshop "Uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů v rámci CZ PRES" (20. 4. 2022);
 • Mezinárodní workshop "Genderová rovnost během současného a budoucího předsednického tria Rady EU" (21. 12. 2022);
 • Dvoudenní mezinárodní workshop "Kulatý stůl k rovnosti žen a mužů" (9. - 10. 9. 2019);
 • Pracovní porady s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (27. 11. 2017, 3. 4. 2019 a 10. 8. 2020);
 • Přehled příkladů dobré praxe v rámci EU;
 • Mezinárodní konference CZ PRES "Evropa zítřka: Rovnost žen a mužů a ekonomika" (3. - 4. 10. 2022), videozáznam z 3. 10. 2022 zde a z 4. 10. 2022 zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty