Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Projekt z Norských fondů 2014-2018

29. 1. 2015 9:22

Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života

Název projektu: Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Registrační číslo projektu (pokud je relevantní): NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014

Stručná anotace

Základem projektu byla, v rámci podpory rovnosti žen a mužů, prevence domácího násilí jako jedné z forem genderově podmíněného násilí a podpora sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Protože je domácí násilí skrytým společenským problémem, projekt se zaměřoval nejen na snížení jeho výskytu, ale také na snížení jeho latence. V oblasti slaďování projekt se svými aktivitami zaměřil na zvyšování povědomí o možnostech sladění pracovního, soukromého a rodinného života a o genderové rovnosti na trhu práce. Do projektu byla zahrnuta široká škála aktivit, od zpracování odborných analýz, metodik a brožur, přes realizaci seminářů a konferencí, bilaterální spolupráci s norským partnerem, až po mediální kampaň. Bilaterálním partnerem projektu byla norská nezisková organizace Alternativ til Vold – Alternativa násilí, která se již od roku 1987 zabývá problematikou domácího násilí a aspekty, které s ním souvisí. Alternativ til Vold je profesionální, výzkumné a léčebné centrum v Norsku, které má své pobočky také v Dánsku, Švédsku a na Islandu. Více informací na http://atv-stiftelsen.no/engelsk .

Doba realizace: 01. 07. 2014 – 30. 04. 2016

Celkový rozpočet: (EU/SR podíl): 26 498 529 Kč (NF: 21 198 823 Kč / SR: 5 299 706 Kč)

Zdroj financování (operační program apod.):

Norské fondy – jednalo se o jediný předem-definovaný projekt, realizovaný v rámci Programu CZ13, programové oblasti 28 a 29 a státní rozpočet ČR.
Odkaz na samostatný web projektu:  www.tojerovnost.cz.
 

Kontakty/contacts:

Mgr. Radan Šafařík, email: safarik.radan@vlada.cz, tel.: 00420 234 062 434

Výběr z fotogalerie

 Logo NF Logo ATV  

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X