Projekt OPZ

19. 8. 2016 11:44

Projekt „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity“

Projekt „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity“
Odbor rovnosti žen a mužů (dále jako "Odbor") je řešitelem projektu s názvem "Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity". Registrační číslo projektu (pokud je relevantní): CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002755

Stručná anotace

Projekt se zaměřuje na řešení nerovností žen a mužů v České republice, a to zejména prostřednictvím systémového nastavení genderové agendy, implementací Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020 a na ni navazujících dokumentů. Projekt měl původně probíhat do konce roku 2020, ale byl o dva roky prodloužen, aby byl zajištěn hladký přechod na navazující Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030. Dalším cílem projektu je zlepšení institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů na úrovni vlády ČR a prosazování konceptu gender mainstreamingu, např. prostřednictvím efektivního sběru statistických dat či důslednějším hodnocením dopadů materiálů předkládaných vládě ČR. Projekt rovněž podpoří prohloubení agendy rovnosti žen a mužů směrem k Evropské unii, OSN a dalším mezinárodním organizacím a institucím. 


Doba realizace: 01. 02. 2016 – 31. 12. 2022

Celkový rozpočet: (EU/SR podíl): 43 901 296,8 Kč (EU: 35 426 151,44 Kč / SR: 8 475 145,36 Kč) 

Zdroj financování: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost a státní rozpočet ČR.


 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie