Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

24. 6. 2002 0:00

Složení Výboru pro spolupráci s Evropskou unií

 

Složení Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s Evropskou unií

ke dni 18. ledna 2005

Členové výboru – členové Rady:

 

Jméno a adresa

Telefon

E-mail

 1.

PhDr. Hana Šilhánová

Nadace rozvoje občanské společnosti

Jelení 196/15

118 00 Praha 1

233 350 021

hana.silhanova@nros.cz

 2.

Dalibor Černý

Purkyňova nadace

Slatina 11

411 17 Libochovice

416 591 552

purknadace@seznam.cz

 3.

RNDr. Miroslav Kundrata

Nadace Partnerství

Panská 7

602 00 Brno

542 218 350

miroslav.kundrata@ecn.cz

 4.

Petr Pošík

Český svaz tělesné výchovy

Atletická 100/2

160 17 Praha 6

233 017 357

posik@cstv.cz

Členové výboru – zástupci ústředních orgánů státní správy, Národního vzdělávacího fondu a NNO:

 

Jméno a adresa

Telefon

E-mail

5.

PhDr. Miroslava Kopicová

Národního vzdělávacího fondu

Václavské náměstí 43

110 00 Praha 1

224 500 500

kopicova@nvf.cz

 6.

PhDr. Jana Hendrichová

Centrum pro zahraniční pomoc

Ministerstvo financí

nábřeží kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

257 044 568

Jana.Hendrichova@mfcr.cz

 7.

Mgr. Michael Kuna

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1

128 00 Praha 2

603 454 450

michael.kuna@mpsv.cz

 8.

Ing. Vladimíra Kracíková

Oddělení mezinárodních styků ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra

Náměstí Hrdinů 3

140 21  Praha 4

974 816 270

vkraci@mvcr.cz

 9.

Ing. Radka Soukupová

Odbor Řídicího orgánu SROP a JPD Praha

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15  Praha 1

224 861 383 

radka.soukupova@mmr.cz 

 10.

Ing. Jana Soběslavská

Oddělení spolupráce s NNO

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

100 10 Praha 10

267 122 356

jana_sobeslavska@env.cz

 11.

Mgr. Tomáš Gremlica

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Hradební 3

110 00 Praha 1

224 826 593

tomas.gremlica@ecn.cz

 12.

Mgr. Hana Kosová

Odbor obchodní politiky a zemědělství

Ministerstvo zahraničních věcí

Loretánské náměstí 5

125 10 Praha 1

224 182 944

Hana_Kosova@mzv.cz

Členové výboru – členové monitorovacích výborů zastupující NNO:

 

Jméno a adresa

Monitorovací výbor

Status

Telefon

E-mail

 13.

Veronika Součková, DiS

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné náměstí 977/24

116 47 Praha 1

 • EQUAL
 • Členka výboru
 

veronika.souckova@komora.cz

14.

Mgr. Robert Hrabčík

Regionální evropské informační středisko

Divišova 8

405 02 Děšín

 • Výbor regionálního rozvoje Regionu soudržnosti Severozápad
 • Člen výboru

603 803 655

ajak@volny.cz

 15.

Mgr. Pavel Černohous

Ateliér pro životní prostředí, o.s.

Ve Svahu 1

147 00 Praha – Podolí

 • OP Infrastruktura
 • Člen Výboru
 

atelierzp@volny.cz

 16.

PaedDr. Jan Eichler

Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje

Ladova 2532/2

400 12 Ústí nad Labem

 • INTERREG IIIA – Sasko
 • Poradní člen
 

anouk@volny.cz

 17.

Lucie Mantelová

Receptt, o.s.

Javorová ul. 285

349 01 Černošín, Stříbro

 • INTERREG IIIA – Bavorsko
 • Poradní členka
 

lucie@receptt.net

 18.

Ing. Robert Korselt

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Sokolská 1361

460 01 Liberec

 • INTERREG IIIA – Polsko
 • Pozorovatel
 

korselt@centrum.cz

 19.

Ing. Juraj Flamik

Nadace Partnerství

Panská 7

602 00 Brno

 • INTERREG IIIA – Rakousko
 • Poradní člen
 

greenways@ecn.cz

 20.

Ing. Zuzana Drhová

Zelený kruh, o.s.

Lublaňská 18

120 00 Praha 2

 • Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha
 • Členka výboru
 

zuzana.drhova@ecn.cz

 21.

MUDr. Milena Černá

SKOK

Senovážné nám. 2

110 00 Praha 1

 • Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha
 • Členka výboru
 

vdv@telecom.cz

 22.

Mgr. Pavel Činčera

Brontosauří ekocentrum Zelený klub

Malířská 6

170 00 Praha 7

 • Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu soudržnosti Praha
 • Člen výboru
 

pavel.cincera@ecn.cz

 23.

PhDr. Petra Francová

Nadace rozvoje občanské společnosti

Jelení 196/15

118 00 Praha 1

 • Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu soudržnosti Praha
 • Členka výboru
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
 • Člen výboru
 

petra.francova@nros.cz

 24.

Ing. Jana Svobodová

CpKP Střední Čechy

Na Václavce 46

150 00 Praha 5

 • OP Průmysl a podnikání
 • Členka výboru
 

jana.svobodova@cpkp.cz

 25.

Jarmila Knight

Nadace Naše dítě

Ústavní 91/95

181 21 Praha 8

 • Rámec podpory Společenství
 • Členka výboru
 

j.knight@nasedite.cz

 26.

Hana Vlčková

Zahrada, o.s.

Bulharská 44

101 00 Praha 10

 • OP Rozvoj lidských zdrojů
 • Členka výboru
 

hana.vlckova@quick.cz

 27.

RNDr. Jiří Kulich

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Horní Maršov 89

542 26 Horní Maršov

 • OP Rozvoj lidských zdrojů
 • Člen výboru
 

sever@ecn.cz

 28.

Ing. Ivo Šašek

Úhlava, o.p.s.

Měchurova 977

339 01 Klatovy 2

 • OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
 • Člen výboru
 

sasek@uhlava.cz

 29.

PhDr. Oldřich Čepelka

Omega Liberec, o.s.

Erbenova 2

460 08 Liberec 8

 • Společný regionální operační program
 • Člen výboru
 

omega@tima-liberec.cz

Členové výboru – členové Evropského hospodářského a sociálního výboru zastupující NNO:

 

Jméno a adresa

Telefon

E-mail

30.

David Stulík

Nadace rozvoje občanské společnosti

Jelení 196/15

118 00 Praha 1

233 358 489

david.stulik@nros.cz

 31.

PhDr. Ivana Plechatá

SKOK

Michelská 1/7

140 00 Praha 4 – Michle

244 029 149

sue-ryder.plechatai@seznam.cz

 32.

Ing. David Šmejkal

Koalice občanských spotřebitelských aktivit ČR

Krátká 931/26

100 00 Praha 10

737 553 426

smejkal@kosa.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X