Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

28. 4. 2023 17:02

5. dubna 2023

Zápis z jednání Výboru pro EU RVNNO ze dne 5. dubna 2023

Program jednání:

1) Zahájení jednání a schválení programu

2) Kontrola úkolů z posledního jednání Výboru pro EU (23. února 2023)

3) Ujasnění vize a priorit Výboru pro EU na rok 2023 a návrh na rozšíření VEU Rady vlády pro NNO o nové členy

4) Postup nominace zástupce NNO do Monitorovacího výboru SZP prostřednictvím Zele-ného kruhu a zástupce Rady vlády pro NNO do Monitorovacího výboru OP FVB a OP NSHV, vývoj ohledně nominace zástupců Rady vlády pro NNO do platforem EU fondů

5) Národní plán obnovy (nominace do podvýborů aj.)

6) Projednání doporučení vzešlých z vyhodnocení zapojení NNO do CZ PRES 

7) Zapojení NNO/VEU do Evropského semestru

8) Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X