Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

18. 9. 2023 10:17

4. září

Zápis z jednání Výboru pro EU RVNNO ze dne 4. září 2023

Program jednání:

 1. Zahájení jednání, rozšíření Výboru pro EU o nové členy a schválení programu
 2. Aktuální informace ke spolufinancování a k realokaci prostředků z FS do ESF+
 3. Aktualizace NPO
 4. Kontrola úkolů z posledního jednání Výboru pro EU (19. června 2023)
 5. Implementace EU fondů
  1. Výsledky hlasování per rollam
  2. Účast v Pracovní skupině pro politiku soudržnosti po roce 2027 (PS Koheze 28+)
  3. Zástupci RVNNO v platformách k implementaci EU Fondů (setkávání, jejich kapacity, manuál atd.)  
  4. Výsledek jednání s MPSV k hlasování v PROP pro zaměstnanost a adaptabilitu OPZ+
  5. Projektové záměry OPTP
  6. Podpora participace na Slovensku
 6. Národní plán obnovy
  1. Výsledky hlasování per rollam
  2. Účast zástupců RVNNO v Podvýboru NPO pro transparentnost
  3. Uzavření problematiky DPH
 7. Agendy EU
  1. Výsledek jednání k resortním koordinačním skupinám
  2. Evropský semestr a zapojení VEU do řešení agendy EU na Úřadu vlády
  3. Zpráva o právním státu
 8. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X