Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

7. 12. 2022 15:22

4. listopadu 2022

Zápis z jednání Výboru pro EU RVNNO ze dne 4. listopadu 2022

Program jednání:

 1. Zahájení jednání a schválení programu
 2. Seminář k principům partnerství (projednání bodu proběhne v anglickém jazyce za účasti zástupců DG Regio Evropské komise)
 3. Kontrola úkolů z posledního jednání Výboru pro EU (26. září 2022)
 4. Volba místopředsedy/-kyně Výboru pro EU za státní správu
 5. Informace a závěry z jednání zástupců/-kyň Rady v platformách operačních programů fondů EU dne 24. října 2022
 6. Informace o činnosti Pracovní skupiny k předsednictví ČR v Radě EU
 7. Různé
  1. Návrh opatření pro půjčku z Nástroje pro oživení a odolnost a partnerství NNO v NPO
  2. Informace o financování pomoci uprchlíků z Ukrajiny z fondů EU

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X