Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

7. 11. 2022 12:42

26. září 2022

Zápis z jednání Výboru pro EU RVNNO ze dne 26. září 2022

Program jednání:

  1. Zahájení jednání a schválení programu
  2. Kontrola úkolů z posledního jednání Výboru pro EU (23. června 2022)
  3. Odpovědi resortů k otázce uznatelnosti DPH v rámci výzev Národního plánu obnovy
    1. Oprávnění žadatelé v rámci jednotlivých komponent Národního plánu obnovy
  4. Ustavení pracovní skupiny k CZ PRES a k evropským politikám
  5. Zastoupení NNO v platformách operačních programů fondů EU a ustavení platformy zástupců NNO a RVNNO v těchto platformách
  6. Zpráva o právním státu - jak k tomu může přispět Výbor pro EU
  7. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X