Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

23. 3. 2023 14:42

23. února 2023

Zápis z jednání Výboru pro EU RVNNO ze dne 23. února 2023

Program jednání:

  1. Zahájení jednání a schválení programu
  2. Kontrola úkolů z posledního jednání Výboru pro EU (19. ledna 2023)
  3. Zastoupení zástupců NNO v platformách EU fondů
  4. Jednání s Národním orgánem pro koordinaci o posílení kapacit NNO z Operačního programu Technická pomoc (výzva č. 5)
  5. Národní plán obnovy
  6. Hodnocení českého předsednictví v Radě EU
  7. Zapojení NNO/VEU do Evropského semestru
  8. Ujasnění vize a priorit Výboru pro EU na rok 2023
  9. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X