Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

28. 7. 2022 18:12

23. června 2022

Zápis z jednání Výboru pro EU RVNNO ze dne 23. června 2022

Program jednání:

  1. Zahájení jednání a schválení programu
  2. Kontrola úkolů z posledního jednání Výboru pro EU (17. května 2022)
  3. Finanční podmínky NNO v oblasti podpory integrace uprchlíků z Ukrajiny
  4. Problematika spolufinancování u projektů NNO z prostředků fondů EU pro programové období 2021-2027
  5. Reflexe zasedání Výboru pro EU při RVNNO a Výboru pro EU na pracovní úrovni a naplánování dalších kroků směrem k přípravě CZ PRES
  6. Seznámení s výsledky studie Glopolis „Naplňování partnerství v monitorovacích výborech a platformách ESIF a proporcionality zastoupení NNO“ a nastavení procesu komunikace mezi zástupci RVNNO v platformách operačních programů fondů EU a VEU
  7. Návrh na začlenění think tanku Institut pro evropskou politiku EUROPEUM na seznam stálých hostů VEU
  8. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X