Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

9. 2. 2023 12:24

19. ledna 2023

Zápis z jednání Výboru pro EU RVNNO ze dne 19. ledna 2023

Program jednání:

 1. Zahájení jednání a schválení programu
 2. Kontrola úkolů z posledního jednání Výboru pro EU (4. listopadu 2022 a 26. září 2022)
 3. Prezentace výzev v rámci programu Citizens, equality, rights and values (CERV)
 4. Volba místopředsedy/-kyně Výboru pro EU za státní správu
 5. Usnesení RVNNO ohledně společného jednání s předsedou vlády ČR o řešení uznatelnosti DPH a rovného přístupu k žadatelům z řad NNO v rámci NPO
 6. Národní plán obnovy - podněty k rozšíření témat a zajištění principů participace
 7. Zapojení NNO do Monitorovacího výboru pro Společnou zemědělskou politiku
 8. Renominace zástupce Rady a náhradníka do pracovního týmu Sociální infrastruktura a MV programu IROP
 9. Návrh na rozšíření zastoupení zástupců NNO v platformách fondů EU
 10. Informace o činnosti Pracovní skupiny k předsednictví ČR v Radě EU a dohoda na vyhodnocení CZ PRES
 11. Zapojení NNO/VEU do Evropského semestru
 12. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X