Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

26. 4. 2021 9:21

28. ledna 2021

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování ze dne 28. ledna 2021.

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Informace o práci sekretariátu a kontrola úkolů z posledního jednání Výboru (24. 11. 2020)
  3. Představení finanční kalkulačky pro posuzování finančního zdraví NNO
  4. Podnět k vydání prohlášení RVNNO o úloze neziskového sektoru v současné pandemii 
  5. Informace o přípravě materiálu „Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními nezis-kovými organizacemi na léta 2021 až 2030“
  6. Informace o činnosti Pracovní skupiny k veřejným sbírkám
  7. Představení materiálu „Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019“
  8. Novela AML zákona
  9. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty