Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy ze schůzí

28. 2. 2022 12:42

27. ledna 2022

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování ze dne 27. ledna 2022.

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Informace o práci sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a kontrola úkolů z posledního jednání výboru (6. září 2021)
  3. Prioritní agenda sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro rok 2022
  4. Návrh na ustanovení Expertní skupiny k systémové změně financování veřejně prospěšných služeb a činností ze státního rozpočtu při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace
  5. Informace o činnosti Výboru pro Evropskou unii
  6. Prezentace činnosti Pracovní skupiny k veřejným sbírkám
  7. Informace o činnosti Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech
  8. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty