Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

7. 4. 2017 15:20

Zasedání Výboru dne 29. února 2016

Na jednání Výboru byl představen výzkum organizace PROUD k homofobii na školách a činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České školní inspekce při prevenci a potírání homofobie. Dále se Výbor věnoval problematice HIV pozitivních osob, konkrétně jejich stíhání ze strany orgánů činných v trestním řízení na šíření nakažlivé nemoci. Se zástupci krajské hygienické stanice byla vedena diskuse o oznamování policii případů HIV pozitivních osob, u kterých byla odhalena další pohlavně přenosná choroba, což prokázalo, že měly nechráněný sexuální styk. Automatické hlášení případů policii však narušuje vzájemnou důvěru mezi pacienty a lékaři a zároveň může odrazovat HIV pozitivní osoby od léčby a návštěv lékaře.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty