Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

8. 2. 2018 17:09

Zasedání Výboru dne 16. října 2017

Na jednání Výboru se členové především usnesli, že by Výbor měl mít nějaký základní programový dokument, který by určoval jeho základní priority a podle kterého by postupoval při své činnosti, podobně jako tomu bylo na začátku jeho činnosti. Bylo proto rozhodnuto, že do příštího jednání v novém roce bude předložen základní návrh takového dokumentu, nad kterým Výbor povede další debatu. Z dalších témat bylo opět řešeno dárcovství krve HIV pozitivních osob, kde se Výbor pokusil formulovat základní požadavky (zvážit roční výluku pro homosexuální osoby, neformulovat jí na základě orientace, ale rizikovosti apod.). Na některém z příštích jednání by pak měla proběhnout diskuse s odborníky. Zástupci MŠMT informovali Výbor jednak o revizích Rámcového vzdělávacího programu pro základní a střední školy, kde by zástupci Výboru chtěli zdůraznit téma LGBT mimo čistě zdravotní oblast, a jednak o vývoji v oblasti prevence, kde by mohlo výhledově dojít k revizi Metodického pokynu k šikaně LGBT osob i příručky o homofobii v žákovských kolektivech, na které se výbor podílel.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty