Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání výboru

22. 11. 2019 15:23

Zasedání Výboru dne 19. listopadu 2019

Program jednání Výboru:

  1. Přeplněnost věznic
  2. Statistiky o špatném zacházení ve věznicích
  3. Zaručení původu orgánů určených pro transplantaci
  4. Přístup ke spravedlnosti osob zadržených v policejních celách a dalších zařízeních, kde dochází k omezování svobody
  5. Podnět k postihu špatného zacházení – informace o vývoji
  6. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X