Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

26. 4. 2023 13:30

Zasedání Výboru dne 26. dubna 2023

Dne 26. dubna se Výbor podruhé sešel v roce 2023. Výbor byl nejprve informován o aktuálním dění v oblasti práv dítěte, zejména o vývoji aktivit týkajících se priorit Výboru, jako je ukončování tělesného trestání ve výchově dětí, práva dětí uvězněných rodičů a ochrana dětí před sexuálními devianty. Následně navázal na svou dlouhodobou činnost a projednal Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte z října 2021 a konkrétní opatření z nich vyplývající pro rezort Ministerstva vnitra. Výbor se rovněž zabýval tématem povinnosti domácích úkolů ve školách. Výbor pak opětovně projednal některé aspekty aktuální novely zákona o sociálně-právní ochrany dětí, které rovněž navazují na jeho dlouhodobé priority. Přijal podnět k nastavení věkové hranice pro (ne)možnost umisťování dětí do ústavní péče a ukončení činnosti dětských domovů pro děti do tří let, který je dostupný v příloze. Nakonec byl Výbor seznámen s aktuálním děním v reformě psychiatrické péče a příklady dobré praxe služeb péče o duševní zdraví dětí v českém prostředí.

Program zasedání byl následující:

1. Aktuality (9:00 – 9:20)

 • Pracovní skupina k dětem uvězněných rodičů (Tajemnice)
 • Práva obětí trestných činů (Tajemnice)
 • Ukončování tělesného trestání dětí (Předsedkyně)
 • Informace k PS k ochraně dětí před sexuálními devianty (A. Redlichová)

2. Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte v gesci MV (9:20-10:00)

3. Domácí úkoly – mají být povinné? (MŠMT) (10:00 – 10:15)

4. MPŘ: Novela zákona o SPOD (MPSV) (10:15 – 11:15)

 • Prodloužení činnosti DD do 3 let věku do konce roku 2025
 • Umožnění 14denního pobytu ve ZDVOP pro děti do 4 let věku
 • Výjimka pro děti se zdravotním postižením
 • Zajištění systematického školení všech pracovníků s dětmi v oblasti práv dětí, komunikace s dítětem, rozpoznání ohroženého dítěte a oznamovací povinnosti
 • Systematické zakotvení Center dětství bez násilí v každém kraji

-přestávka-

5. Duševní zdraví dětí (11:30 – 12:30)                                                

 • Představení Center DZ a týmů DZ (SOFA, Miloš Březina - Tým DZ Kutná hora, Zdeňka Benešová – CDZ Benešov)
 • Představení souhrnné zprávy VOP z návštěv zařízení dětské psychiatrie a metodiky MZ k participaci dětí v psychiatrických nemocnicích (P. Benáčková, KVOP)
 • Představení Reformy psychiatrické péče (I. Svobodová, MZ)
 • Příprava doporučení RE k přístupu dětí ke službám podpory duševního zdraví (Tajemnice)

Zápis ze zasedání je dostupný v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X