Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

8. 11. 2012 18:04

Zasedání Výboru 8. listopadu 2012

Program zasedání:

  1. Informace o práci pracovní skupiny Výboru
  2. Odebírání českých dětí z rodin v zahraničí
  3. Podpora zdravé a fungující rodiny jako prostředek naplnění vyššího standardu ochrany práv dětí
  4. Různé (Distribuce brožurky KIKO a RUKA v rámci kampaně Tady se nedotýkej, návrh na redukci agend ve státní správě aj.)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X