Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

9. 1. 2012 15:23

Vládní kampaň Stop sexuálnímu násilí na dětech

Hlavním cílem kampaně je vydání a distribuce brožurky KIKO a RUKA, která jemnou a přístupnou formou přibližuje hranice intimity v mezilidském styku.

V listopadu 2011 zahájila zmocněnkyně vlády pro lidská práva vládní kampaň Stop sexuálnímu násilí na dětech. Vládní kampaň probíhá ve spolupráci s Radou Evropy a její kampaní One in Five.

Cílem kampaně je jednak upozornit na problém sexuálního násilí na dětech a jednak představit veřejnosti materiály Rady Evropy pro děti směřující k pochopení problému a jeho prevenci.

Hlavním cílem kampaně je vydání a distribuce brožurky KIKO a RUKA, která jemnou a přístupnou formou přibližuje hranice intimity v mezilidském styku. Spolu s brožurkou je rovněž vydán metodický pokyn k jejímu používání dospělými při práci s dětmi a další manuál pro práci s ní a informace k problematice sexuálního zneužívání dětí je k dispozici na zvláštních očíslovaných listech. Pro názornou komunikaci s dětmi jsou poté určeny čtyři přiložené plakátky s motivem KIKA a RUKY.

Materiály byly vypracovány Radou Evropy pod vedením odborníku pracujících s dětmi a jsou k dispozici na webových stránkách www.tadysenedotykej.org  

Materiály v tištěné podobě byly předány k využití mj.:

  • Nadaci Naše dítě (www.nasedite.cz),
  • Fondu ohrožených dětí (www.fod.cz), který je rozšířil do svých zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (klokánky),
  • Dětskému krizovému centru (www.dkc.cz),
  • mateřským centrům sdruženým v Síti mateřských center (www.materska-centra.cz),
  • Domu dětí a mládeže hl.m. Prahy (www.ddm.cz),
  • Dětskému diagnostickému ústavu v Liberci (www.ddu-liberec.cz) a dalším zařízením tohoto typu,
  • Středisku výchovné péče v Ústí nad Labem (www.vuboletice.cz) a dalším zařízením tohoto typu v Ústeckém kraji,
  • Diakonii Českobratrské církve evangelické (www.diakonie.cz),
  • Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity (www.zsf.jcu.cz),
  • Národní knihovně (www.nkp.cz), která je šíří do dalších veřejných knihoven v České republice.

V případě zájmu o broužury či jiné materiály se můžete obrátit na Mgr. Jakuba Machačku (machacka.jakub@vlada.cz).

V souboru vpravo rovněž najdete kontakty na linky důvěry a další subjekty zabývající se ochranou práv dětí.

V rámci se kampaně se konaly následující akce:

1. přípravný seminář dne 30.10.2011 ve Strakově akademii

2. Tisková konference zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Moniky Šimůnkové a PhDr. Zory Duškové, ředitelky Dětského krizového centra a odborné garantky kampaně dne 4.11.2011 ve Strakově akademii

3. Národní konference Stop sexuálnímu násilí na dětech dne 28.11.2011 v hotelu Angelo v Praze

Bližší informace o kampani Rady Evropy One in Five najdete zde www.coe.int/t/DG3/children/1in5/default_en.asp

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X