Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

8. 2. 2013 9:34

Zasedání Výboru 7. února 2013

Program zasedání:

 1. Aktuální problémy zahraniční zaměstnanosti (zákaz pracovních cest cizinců zaměstnaných na základě povolení k zaměstnání, nostrifikace)
 2. Podněty Výboru pro Radu vlády pro lidská práva v návaznosti na usnesení přijatá na zasedáních 22. října a 6. prosince 2012:
  1. k fungování systému Visapoint
  2. k rozhodování MV v řízeních o pobytu cizinců
  3. ke zdravotnímu pojištění cizinců legálně pobývajících na území ČR po dobu delší 90 dnů
  4. k zaměstnávání nízkokvalifikovaných cizinců
 3. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X