Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

10. 2. 2013 15:15

Usnesení Výboru pro práva cizinců ze dne 7. února 2013

Výbor pro práva cizinců přijal na svém zasedání dne 7. února 2013 následující usnesení:

  1. K zákazu pracovních cest cizinců

Výbor pro práva cizinců vyjadřuje zájem, aby byla problematika zákazu pracovních cest dopracována do podoby podnětu, jenž bude po schválení Výborem předložen Radě vlády pro lidská práva.

  1. K nostrifikacím

Výbor pro práva cizinců souhlasí s tím, že problematika nostrifikací bude projednána v rámci návrhu podnětu k zaměstnávání cizinců s nízkou kvalifikací.

  1. K návrhu podnětu o fungování systému Visapoint

1. Výbor pro práva cizinců schvaluje podnět k fungování systému Visapoint a žádá Radu vlády pro lidská práva, aby podnět projednala na svém nejbližším zasedání.
2. Výbor pověřuje předsedu, aby podnět představil na zasedání Rady.

  1. K návrhu podnětu o zaměstnávání cizinců s nízkou kvalifikací

1. Výbor pro práva cizinců schvaluje podnět k zaměstnávání cizinců s nízkou kvalifikací a žádá Radu vlády pro lidská práva, aby podnět projednala na svém nejbližším zasedání.
2. Výbor pověřuje předsedu, aby podnět představil na zasedání Rady.

  1. K návrhu podnětu o rozhodování Ministerstva vnitra v řízení o pobytu cizinců

Výbor pro práva cizinců žádá Ministerstvo vnitra o doplnění návrhu podnětu k rozhodování Ministerstva vnitra v řízení o pobytu cizinců. Podnět bude poté předložen k elektronickému hlasování Výboru.

  1. K návrhu podnětu o zdravotním pojištění cizinců legálně pobývajících na území České republiky po dobu delší 90 dní

1. Výbor pro práva cizinců schvaluje podnět ke zdravotnímu pojištění cizinců legálně pobývajících na území České republiky po dobu delší 90 dní a žádá Radu vlády pro lidská práva, aby podnět projednala na svém nejbližším zasedání.
2. Výbor pověřuje předsedu, aby podnět představil na zasedání Rady.

  1. K návrhu M. Čaňka na vytvoření analýzy o ekonomickém dopadu začlenění cizinců legálně pobývajících na území České republiky po dobu delší 90 dní do systému veřejného zdravotního pojištění

Výbor pro práva cizinců pověřuje M. Čaňka dopracováním návrhu zadání analýzy, který bude poté předložen k elektronickému hlasování Výboru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy