Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

29. 4. 2016 8:42

Zasedání Výboru 16. září 2015

Program zasedání:

1. Nová Koncepce integrace cizinců

2. Zařízení pro zajištění cizinců – poskytování právní pomoci, otázka nově vznikajících ZZC

3. Nezletilí bez doprovodu

4. Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznamy bezpečných zemí původu, třetích bezpečných zemí a evropských bezpečných třetích zemí

5. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X