Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

16. 9. 2015 17:03

Výbory Rady vlády se zabývaly problematikou cizinců

Výbor pro práva dítěte schválil písemnou procedurou dne 15. září 2015 usnesení týkající se péče o děti-cizince. Usnesení poukazuje na deset oblastí, kterým je nutno se urychleně věnovat ve vztahu k zajištění práv dětí-cizinců a jejich rodin.

Dále Výbor pro práva cizinců se na svém zasedání dne 16. září 2015 ztotožnil se základními principy obsaženými ve výše uvedeném usnesení Výboru pro práva dítěte. Zároveň se výbor pro práva cizinců zabýval otázkou zajišťování cizinců a jejich práv a k tomuto také přijal usnesení, v němž doporučuje čtyři zásadní změny v postupu státních orgánů České republiky.

 

V oblasti péče o děti-cizince Výbory schválily, že:

 1. Děti a rodiny nesmějí být zajišťovány v zařízeních pro zajištění cizinců.
 2. Dětem a jejich rodinám musí být nezbytně zajištěna okamžitá krizová intervence a odborné služby psychoterapeutů a sociálních pracovníků.
 3. Nezletilí bez doprovodu musí být sloučení s příbuznými v EU v co nejkratším možném čase.
 4. Péče o nezletilé bez doprovodu musí být zajišťována vhodným způsobem.
 5. Dětem musí být o jejich situaci poskytovány dostačující informace ve srozumitelné formě plně v souladu s jejich participačními právy.
 6. Dětem a jejich rodinám musí být zajištěn účinný přístup k právní pomoci.
 7. Dětem a jejich rodinám musí být zajištěny dostupné, přístupné a vhodné tlumočnické služby.
 8. Dětem musí být zajištěno právo na vzdělání, ale také účast ve hře a oddechové činnosti.
 9. V jakémkoli zařízení pro nezletilé a jejich rodiny je nutné minimalizovat zásahy do osobní sféry.
 10. V zařízeních pro zajištění cizinců je nutné apelovat na lidský, nikoli represivní přístup personálu.

V oblasti zadržování cizinců Výbor pro práva cizinců apeluje na státní orgány, aby

 1. V zařízeních pro zajištění cizinců byly takové podmínky, které neodporují lidské důstojnosti a v případě, že takové podmínky zajištěny nejsou, aby byly zajištěné osoby propuštěny.
 2. Ministerstvo vnitra přestalo zajišťovat žadatele o mezinárodní ochranu za účelem jejich přemístění do jiného členského státu EU podle nařízení Dublin III, pokud není dán předpoklad naplnění účelu zajištění.
 3. Česká republika dostála své povinnosti zajistit poskytování právní pomoci zajištěným cizincům.
 4. Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra nevybírala od cizinců zajištěných v režimu nařízení Dublin III poplatek za ubytování a stravu. Výbor doporučuje zvážit, aby osobám bez jakýchkoliv finančních prostředků byla při propuštění poskytována alespoň jednorázová finanční pomoc.
   

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X