Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

22. 8. 2014 13:44

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích byl zřízen dne 22. 4. 2009 na návrh Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen "Rada"). Je poradním orgánem Rady pro oblast rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Výbor se zabývá institucionálními, politickými a společenskými možnostmi prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice, a proto zejména:

  • předkládá Radě návrhy opatření směřujících k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,
  • za účelem koordinace postupů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), politickými stranami, odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi,
  • projednává opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,
  • sleduje statistické údaje v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,
  • zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,
  • podporuje vzdělávání v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

 Seznam členek a členů Výboru je k dispozici pod tímto odkazem.

Zápisy z jednání Výboru jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Markéta Malínková, Oddělení průřezových agend, e-mail: marketa.malinkova@vlada.gov.cz, tel.: +420 601 362 044

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X