Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

22. 8. 2014 13:49

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jako "Výbor") je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů, a to pro oblast institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Výbor zejména:

  • předkládá Radě návrhy opatření směřujících k zajištění institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů,
  • za účelem koordinace postupů v oblasti zajišťování institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi,
  • sleduje statistické údaje o rovnosti žen a mužů v rámci institucionálního zabezpečení,
  • zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Seznam členek a členů Výboru je k dispozici pod tímto odkazem.

Zápisy z jednání Výboru a hlasování per rollam jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Gregorová, e-mail: marketa.gregorova@vlada.gov.cz, telefon: 00420 607 101 059

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X