Výbor pro sociální politiku, rodinu a péči

22. 8. 2014 13:37

Výbor pro sociální politiku, rodinu a péči

Výbor pro sociální politiku, rodinu a péči (dále jako "Výbor") je stálým orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“) pro oblasti sociální a rodinné politiky a politik péče.

Výbor zejména:

  • předkládá Radě návrhy opatření ve vztahu k socioekonomickému postavení žen a mužů, sladění pracovního, soukromého a rodinného života, genderové dimenzi chudoby a návrhy související s prosazováním genderové rovnosti v oblasti sociální a rodinné politiky a politik péče a vyhodnocuje jejich plnění,
  • za účelem koordinace postupů spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), zástupci/zástupkyněmi odborné veřejnosti a zástupci/zástupkyněmi nestátních neziskových organizací,
  • sleduje statistické údaje a zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům legislativních a nelegislativních předpisů v oblasti působnosti Výboru,
  • ve spolupráci se sekretariátem Rady podporuje vzdělávání a šíření společenského povědomí o dodržování rovnosti žen a mužů v oblasti sociální a rodinné politiky a politik péče.

Seznam členek a členů Výboru je k dispozici pod tímto odkazem.

Zápisy z jednání Výboru najdete pod tímto odkazem.

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Zvolská, e-mail: tereza.zvolska@vlada.gov.cz, telefon: 720 061 086

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X