Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

22. 8. 2014 13:46

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů

Na základě usnesení Vlády ČR č. 623 ze dne 23. srpna 2023 plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–⁠⁠⁠⁠⁠2026. Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení.

Výbor zejména

  • předkládá Radě návrhy opatření směřujících k prevenci domácího násilí a násilí na ženách a vytváření národní strategie pro prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách,
  • za účelem koordinace postupů v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy i územní samosprávy), zástupci odborné veřejnosti a zástupci nestátních neziskových organizací,
  • sleduje statistické údaje o různých formách domácího násilí a násilí na ženách,
  • navrhuje opatření v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách,
  • zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách,
  • podporuje vzdělávání profesionálů, kteří přicházejí do styku s oběťmi domácího násilí a násilí na ženách.

Seznam členek a členů Výboru je k dispozici pod tímto odkazem.

Zápisy z jednání Výboru jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pavlíček, Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, e-mail: michal.pavlicek@vlada.gov.cz, tel.: 725 716 477

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X